Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážení pedagógovia, výskumníci,

dekan MTF STU otvára výzvu na predkladanie návrhov na zaradenie publikácií do Edičného plánu  MTF STU na roky 2021-2022.

 

Termín uzávierky:  15.10.2020.

Schválenie edičného plánu podlieha schváleniu vo VF MTF STU a VR MTF STU.

 

Upozornenie: dodatky do edičného plánu sa budú môcť predkladať až po prvom roku, t.z. v januári 2022.

 

V prílohe tlačivá (dostupné aj na: https://www.mtf.stuba.sk/sk/tlaciva/odbor-poznatkoveho-manazmentu.html?page_id=2749)

  1. Návrhový list 2021-2022
  2. Osnova recenzného posudku
  3. Doklad o odbere VŠ učebnice
  4. Pokyny na písanie