Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty (MTF) STU v Bratislave so sídlom v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne projekty MTF STU na rok 2020/2021.

 

Termín vyhlásenia výzvy: 15. máj 2020

Termín na predkladanie žiadostí: do 15. júna 2020, 15:00 hod.

Predstavenie projektového zámeru: 22.-26. jún 2020

Predpokladaný začiatok riešenia projektu: 1. júl 2020

Koniec riešenia projektu: 31. december 2021

Doba riešenia projektov: 18 mesiacov

Termín predkladania záverečných správ: Január 2022

Oponentúra záverečných správ o riešení projektu: Február 2022

 

Maximálny rozpočet projektu: 1 500,- EurPrílohy:

Výzva na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne projekty MTF STU so začiatkom riešenia v roku 2020

Žiadosť o grant v rámci Programu Inštitucionálne projekty MTF STU

Vzor záverečnej správy v rámci Programu Inštitucionálne projekty MTF STU