Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave (ďalej len „MTF STU“ ) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne projekty MTF STU na rok 2019/2020.

Termín vyhlásenia výzvy: 18. marec 2019
Termín na predkladanie žiadostí: do 15. apríla 2019, 15:00 hod.
Maximálny rozpočet projektu: 1500,- Eur
Predpokladaný začiatok riešenia projektu: 1. mája 2019
Koniec riešenia projektu: 31. október 2020
Predstavenie projektového zámeru: 17. apríla 2019  
Oponentúra záverečných správ o riešení projektu: do 30. novembra 2020  

 

Prílohy:

  1. Plný text výzvy
  2. Vzor žiadosti
  3. Vzor záverečnej správy