Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Počas zápisu uchádzačov prijatých na inžinierske štúdium na MTF STU sa predstavila Mgr. Beáta Košťálová z agentúry SAIA, n.o. V rámci krátkej prezentácie oboznámila študentov o možnostiach vycestovať na rôzne druhy študijných pobytov do zahraničia. Ako prvý spomenula program Akademické mobility, v ktorom je možnosť prihlasovania sa v rôznych termínoch počas roka. Prihlášky sa podávajú v aktuálnom akademickom roku, avšak vycestovanie prebieha až v nasledujúcom akademickom roku. Ďalej informovala o možnostiach zahraničného pobytu v rámci štipendijného programu Akcia Rakúsko-Slovensko, kde je možnosť sa prihlásiť v zimnom semestri v roku 2019 a vycestovať už v letnom semestri 2020.  Spomenula tiež program CEEPUS, v ktorom sú uzávierky na pobyty dvakrát ročne. Najbližšie bude uzávierka pre pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka v období október-november 2019. Ako posledný spomenula Mgr. Košťálová program NŠP, v ktorom sa podávajú prihlášky na pobyty v letnom semestri prebiehajúceho akademického roka do 31. októbra 2019.

Pre ďalšie informácie o zahraničných mobilitách môžete navštíviť stránku oddelenia Zahraničných projektov a zahraničných vzťahov.