Prejsť na obsah
Vedenie

(funkčné obdobie 01. 11. 2010 - 31. 10. 2014)
(funkčné obdobie 01. 11. 2014 - 31. 10. 2018)

(aktuálne zloženie platné od 11. 11. 2015)

Interní členovia
1. prof. Dr. Ing. JOZEF PETERKA predseda VR
   
2. prof. Ing. MILOŠ ČAMBÁL, CSc. podpredseda VR
   
3. prof. Ing. KAROL BALOG, PhD.  
4. prof. Ing. ĽUBOMÍR ČAPLOVIČ, PhD.  
5. prof. Ing. ALEXANDER ČAUS, DrSc.  
6. prof. Ing. MÁRIA DOMÁNKOVÁ, PhD.  
7. prof. Ing. PETER GRGAČ, CSc.  
8. prof. Ing. ĽUBOMÍR ŠOOŠ, PhD.  
9. prof. Ing. PETER JURČI, PhD.  
10. prof. Ing. ROMAN KOLEŇÁK, PhD.  
11. prof. Ing. MILAN MARÔNEK, CSc.  
12. prof. Dr. Ing. MILOŠ ORAVEC  
13. prof. Ing. PETER SAKÁL, CSc.  
14. prof. Ing. MAROŠ SOLDÁN, PhD.  
15. prof. Ing. PETER ŠUGÁR, CSc.  
16. prof. Ing. PAVOL TANUŠKA, PhD.  
17. prof. Ing. PAVEL VAŽAN, PhD.  
18. prof. h.c. prof. Ing. KAROL VELÍŠEK, CSc.  
   
Externí členovia:
19. Ing. PETER FODREK, PhD. hosťujúci profesor  generálny riaditeľ PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Bratislava
20. doc. Ing. IVO HLAVATÝ, Ph.D. dekan FS VŠB TU Ostrava - Poruba, ČR
21. Dr.h.c. Ing. JAROSLAV HOLEČEK, PhD., hosťujúci profesor viceprezident ZAP SR; MTF STU Trnava
22. prof. Dr. Ing. FRANTIŠEK HOLEŠOVSKÝ dekan FVTM UJEP Ústí nad Labem, ČR
23. Ing. EVA KUCHÁRIKOVÁ, CSc. HR&C Manager, Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava
24. prof. Dr. Ing. MILAN SÁGA dekan SjF ŽU Žilina
25. Dr.h.c. mult. prof. Ing. FRANTIŠEK TREBUŇA, CSc. dekan SjF TU Košice
26. Dr.h.c. prof. Ing. JOZEF ZAJAC, CSc. dekan FVT Prešov TU Košice

 

Rokovací poriadok VR MTF STU

 

Za správnosť: Miloš Čambál

 

Aktualizované: 17.05.2018