Prejsť na obsah
Vedenie

(funkčné obdobie 01. 11. 2010 - 31. 10. 2014)
(funkčné obdobie 01. 11. 2014 - 31. 10. 2018)

(aktuálne zloženie platné od 11. 11. 2015)

Interní členovia
prof. Dr. Ing. JOZEF PETERKA predseda VR
   
prof. Ing. MILOŠ ČAMBÁL, CSc. podpredseda VR
   
prof. Ing. KAROL BALOG, PhD.  
prof. Ing. ĽUBOMÍR ČAPLOVIČ, PhD.  
prof. Ing. ALEXANDER ČAUS, DrSc.  
doc. Ing. MÁRIA DOMÁNKOVÁ, PhD.  
prof. Ing. PETER GRGAČ, CSc.  
doc. Ing. BRANISLAV HUČKO, PhD.  
prof. Ing. PETER JURČI, PhD.  
prof. Ing. ROMAN KOLEŇÁK, PhD.  
prof. Ing. MILAN MARÔNEK, CSc.  
prof. Dr. Ing. MILOŠ ORAVEC  
prof. Ing. PETER SAKÁL, CSc.  
prof. Ing. MAROŠ SOLDÁN, PhD.  
prof. Ing. PETER ŠUGÁR, CSc.  
prof. Ing. PAVOL TANUŠKA, PhD.  
prof. Ing. PAVEL VAŽAN, PhD.  
prof. h.c. prof. Ing. KAROL VELÍŠEK, CSc.  
   
Externí členovia:
prof. Ing. PETER FODREK, PhD. hosťujúci profesor  generálny riaditeľ PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Bratislava
doc. Ing. IVO HLAVATÝ, Ph.D. dekan FS VŠB TU Ostrava - Poruba, ČR
Ing. JAROSLAV HOLEČEK, PhD. viceprezident ZAP SR; MTF STU Trnava
prof. Dr. Ing. FRANTIŠEK HOLEŠOVSKÝ dekan FVTM UJEP Ústí nad Labem, ČR
Ing. EVA KUCHÁRIKOVÁ, CSc. HR&C Manager, Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava
prof. Dr. Ing. MILAN SÁGA dekan SjF ŽU Žilina
Dr.h.c. mult. prof. FRANTIŠEK TREBUŇA, CSc. dekan SjF TU Košice
prof. Ing. JOZEF ZAJAC, CSc. dekan FVT Prešov TU Košice

 

Rokovací poriadok VR MTF STU

 

Za správnosť: Miloš Čambál

 

Aktualizované: 08.10.2015