Prejsť na obsah
Študentský domov a jedáleň M.Uhra
číslo útvaru názov útvaru vedúci odboru/vedúci oddelení, zástupcovia kompetencie telefón mail
069440   ŠDaJ   Ing. Dušan Knap riaditeľ ŠDaJ 0905 930 242 dusan.knap@stuba.sk
Radovan Široký zástupca riaditeľa 0918 646 000 radovan.siroky@stuba.sk
Pisarčíková Ľubica vedúca ŠJ 0918 646 004 lubica.pisarcikova@stuba.sk

kontakt

Študentský domov a jedáleň M.Uhra
ul. J.Bottu 21, 917 24 Trnava

ústredňa

tel.: +421 33 59 08 622 (nová budova ŠD)
       +421 33 59 08 631 (stará budova ŠD)

riaditeľ ŠDaJ

Ing. Dušan Knap

tel.: +421 33 59 08 611
mobil : +421 905 930 242

zástupca riaditeľa:

Radovan Široký

mobil : +421 918 646 000

vedúca jedálne 

Ľubica Pisarčíková

tel.: +421 33 59 08 634
mobil : +421 918 646 013