Prejsť na obsah
Účelové zariadenia
číslo útvaru názov útvaru vedúci odboru/vedúci oddelení, zástupcovia kompetencie telefón mail
069440   ŠDaJ   Bc. Radovan Široký riaditeľ ŠDaJ 0918646000 radovan.siroky@stuba.sk
Pisarčíková Ľubica vedúca ŠJ 0918646004 lubica.pisarcikova@stuba.sk

kontakt

Študentský domov a jedáleň M.Uhra
ul. Jána Bottu 21, 917 24 Trnava

ústredňa

tel.: +421 33 59 08 622 (nová budova ŠD)
       +421 33 59 08 631 (stará budova ŠD)

riaditeľ ŠDaJ

Bc. Radovan Široký

tel.: +421 33 59 08 611
mobil : +421 918 646 000

vedúca jedálne 

Ľubica Pisarčíková

tel.: +421 33 59 08 634
mobil : +421 918 646 013