Prejsť na obsah
O fakulte

V galériách MTF STU prezentujeme osobnosti MTF STU. V súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený, požiadajte vedúcu odboru poznatkového manažmentu o odstránenie z fotodokumentácie.

ADAMKA, Jozef prof. Ing. DrSc.

- dekanom v období rokov 1986 - 1989
POLÁK, Karol prof. Ing. DrSc.

- dekanom v období rokov 1990 - 1993
TURŇA, Milan prof. Ing. CSc.

- dekanom v období rokov 1993 - 1999  
SABLIK, Jozef prof. Ing. CSc.

- dekanom v období rokov 1999 - 2006
MORAVČÍK, Oliver prof. Dr. Ing.

- dekanom v období 2006 - 2014
Peterka

 PETERKA, Jozef prof. Dr. Ing.

- dekanom v období 2014 - 2018

Peterka

 Čambál, Miloš prof. Ing. CSc.

- dekanom od roku 2018 doteraz