Prejsť na obsah
Oddelenie komunikačných a informačných systémov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave prevádzkuje  Cisco TelePresence zariadenie, ktoré umožňujú videokonferencie vo vysokom rozlíšení.

Systém sa nachádza v miestnosti č. 2.129, pavilón T02, pričom miestnosť bola pre tento účel špeciálne upravená. Na realizácii sa podieľali zamestnanci Oddelenie komunikačných a informačných systémov.

Prevádzkový poriadok videokonferenčného zariadenia

Pred plánovaným využitím videokonferenčných zariadenia je nevyhnutné v dostatočnom predstihu zarezervovať zariadenie:

  • najmenej 3 pracovné dni pred plánovaným termínom formou e-mailovej správy oznámiť správcovi zariadenia presný dátum a čas začiatku telekonferencie, ako aj jej plánované trvanie;
  • uviesť kontaktnú osobu za MTF, jej telefón a e-mail;
  • uviesť všetky potrebné údaje o protistrane (kontaktná osoba a jej telefón a e-mail, pracovná doba, SIP URL alebo iná adresa ich zariadenia);
  • v prípade, že protistrana je zapojená do Národnej teleprezentačnej infraštruktúry CVTI SR (NTI) postačuje jej číselný identifikátor vo forme TELE-xyz alebo SIP adresa cvtiXYZ@tp.cvtisr.sk;
  • uviesť, či sa požaduje testovacie spojenie s protistranou (nutné pri doteraz neotestovaných kontaktoch, pri overených kontaktoch alebo kontaktoch z NTI nie je testovacie spojenie potrebné).

Telekonferenčný hovor naplánovaný a zarezervovaný cez Kalendár rezervácii NTI bude v čase plánovaného začiatku vytočený automaticky.

Materialovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Ulica Jána Bottu č. 2781/25,
917 24 Trnava

Miestnosť 129,  2. posch. (TELE-502)
Typ: Cisco TelePresence System 1100
Číslo: 9502
SIP: cvti502@tp.cvtisr.sk

Správca:
Ing. Matej Hýroš, (matej.hyros[ @ ]stuba.sk)

Národná Teleprezentačná Infraštruktúra (NTI) CVTI

https://www.tp.cvtisr.sk
Kalendár rezervácii NTI
Návod ako začať vytvárať a rezervovať videokonferencie
Zoznam organizácií a ich telekonferenčných miestností zapojených NTI
Komunikácia s použitím počítača alebo smartphonu prostredníctvom Cisco Spark