Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Voľne dostupné

Manuál činností Odboru poznatkového manažmentu - vrátane Akademickej knižnice (voľne dostupný - pozri časť Základné informácie „Najčastejšie kladené otázky"

Prístupné len užívateľom MTF STU na základe IP adries

Manuál k navigácii v informačných zdrojoch
Manuál základných pojmov
Manuál na podanie patentovej prihlášky
Manuál patentovej legislatívy
Manuály - 10 sprievodcov databázami
Manuál prehľadu patentovej literatúry