Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Vzhľadom na hľadanie renomovaného priestoru pre publikovanie zamestnancov MTF STU mapuje Akademická knižnica prostredie vzniku publikácií týmto spôsobom:

  • každoročne zverejňuje zoznam konferencií, ktoré sa uskutočnia a sú profilovo zhodné s profilom MTF STU
  • overuje výstupy z týchto konferencií v renomovaných databázach pre účely akreditácie fakulty
  • monitoruje publikačnú činnosť vo všetkých dostupných zdrojoch (vnútorných: dochádzajúce časopisy a zaregistrované zborníky do knižničného fondu Akademickej knižnice; vonkajších zdrojov: všetky dostupné databázy - verifikácia správneho zaradenia publikácií)