Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Akademická knižnica zabezpečuje reprografické služby z vybraných dokumentov na základe stanovených pravidiel pre túto činnosť na fakulte, najmä z hľadiska dodržiavania copyrightu prostredníctvom prenájmu reprografických zariadení pre študentov fakulty. Nie je možné odnášať dokumenty študovne do iných priestorov za účelom rozmnožovania.

Reprografické služby pre zamestnancov fakulty sa orientujú na tvorbu separátov z ich publikačnej činnosti (budovanie archívu separátov z celej publikačnej činnosti a ohlasov na publikácie zamestnancov MTF STU), poskytovanie týchto separátov pri predkladaní/hodnotení projektov fakulty a pod.