Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Prístup do študovne je povolený len po predložení čitateľského preukazu.

Používatelia študovne sú povinní odložiť si kabáty a tašky na určené miesto; za odložené veci AK neručí. Do priestorov študovne sa nesmú prinášať tekutiny a potraviny.

Používatelia študovne majú právo využívať všetky dokumenty, ktoré sa uchovávajú v študovni. Spôsob výpožičiek je výlučne prezenčný.

Vlastné dokumenty prinášajúce do študovne treba ohlásiť zodpovednému pracovníkovi študovne AK.

Pracovník študovne poskytuje konzultačné služby na vyžiadanie.

Študovňa Akademickej knižnice sa delí na tieto súčasti:

- študovňa periodickej literatúry

- študovňa knižných dokumentov

- multimediálna študovňa s pripojením na internet

- študovňa duševného vlastníctva