Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Akademická knižnica je pracoviskom centrálnej evidencie publikačnej činnosti a ohlasov na ňu, t. z. zo zákona je prislúcha evidencia publikačnej činnosti a ohlasov pre účely dotácie fakulty a kvalifikačného rastu zamestnancov.
Akademická knižnica MTF STU súčasne zaraďuje celú publikačnú činnosť aj pre účely akreditácie. Stupeň verifikácie správneho zaradenia je určený upravuje Usmernenie dekana fakulty č. 5/2011: Postup pre zaraďovanie publikácií (výstupov výskumnej činnosti) autorov z MTF STU do kategórií „Špičková medzinárodná kvalita (A)“ a „Medzinárodne uznávaná kvalita (B)“.