Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Zabezpečuje:

  • odbornú evidenciu a spracovanie všetkých publikácií v knižničnom systéme OLIB
  • spracovanie zborníkov z konferencií a monitoring publikačnej činnosti
Zodpovední pracovníci:
  1. Iveta Hrubšová
    t.č.: 0906 068 324

  2. Helena Schwarzová
    t.č.: 0906 068 358