Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Zabezpečuje:

  • organizovanie a sprístupňovanie knižničných fondov
  • absenčné a prezenčné výpožičné služby

Poskytuje:

  • študijnú literatúru
  • odbornú domácu i zahraničnú literatúru podľa profilácie fakulty
  • kvalifikačné práce študentov a pracovníkov fakulty za rok 2008 (témy záverečných prác od roku 2009 sú dostupné prostredníctvom univerzitného systému AIS)
  • odborné knižnično-informačné služby


 VÝPOŽIČNÉ HODINY

PONDELOK - PIATOK
8.00 - 11.30   12.30 - 15.30 

Cenník poplatkov:  

UPOMIENKA 1. / 1. dokument 0,7 EUR (Sk 21,09)
UPOMIENKA 2. / 1 dokument 1,3 EUR (Sk 39,16)
UPOMIENKA 3. / 1 dokument 1,7 EUR (Sk 51,21)
UPOMIENKA 4. - dekanská 3,3 EUR (Sk 99,42)

Zodpovední pracovníci:

  1. Ľubica Novanská - lubica.novanska@stuba.sk

  2. Mgr. Martina Vrabcova - martina.vrabcova@stuba.sk

  3. tel. kontakt:

0906 068 329