Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu
uvodny_obrazok

Doslovný preklad pojmu public relations je „verejné vzťahy", niekedy prekladaný ako „vzťahy k verejnosti", resp. „vzťahy s verejnosťou". V našich podmienkach sa pojem „verejnosť" chápe v zmysle všeobecnej verejnosti (ako neštruktúrovaný objekt), kým vlastná činnosť subjektu (fakulty) v oblasti public relations je namierená na určité cieľové skupiny - relevantný výsek verejnosti. Obsahom činnosti fakulty v oblasti PR je profesionálne zušľachťovanie všetkých dôležitých vzťahov, aktívna prezentácia, presadzovanie a harmonizácia všetkých významných záujmov a tvorba pozitívneho imidžu fakulty. Úlohou public relations je sústavne komunikovať so všetkými dôležitými cieľovými skupinami tak, aby sa v ich vedomí posilňovala pozícia a vnímanie fakulty. Medzi ďalšie úlohy PR patrí zvýšenie prestíže, zlepšenie informovanosti, prehĺbenie pozitívnych postojov a prezentácia úspešných výsledkov vo všetkých dôležitých oblastiach činnosti fakulty.

zakladne_informacie adresa usek_manazmentu_riadenia prodekan_pre_pr
kontakt usek_vonkajsieho_pr prodekan_pre_pr_vzdelavania
poloha_pracoviska usek_vnutorneho_pr prorektor_stu_pr
prevadzkove_hodiny informacny_letak_pr info_pre_verejnost
veduca_oddelenia fotogaleria_oddelenia oddelenie_pr_stu
pracovnici_oddelenia   napiste_nam
 ciara
zakladne_dokumenty organizacny_poriadok obsah_pr dizajnmanual_stu
statut_oddelenia tlaciva_oddelenia logo_mtfstu
legislativa_cinnosti statistika_oddelenia stanovy_multim_pracoviska
meranie_spokojnosti aktivity_oddelenia  
 ciara
prezentacna_mapa oblasti_pr medialny_priestor galerie_mtf
  monitoring_spravodajstvo muzeum_expozicie
veltrhy_vystavy verejnost
  spolupraca_praxou partneri_mtf
seminare_skolenia ocenenia_mtf
spolocenske_akcie sportove_akcie
 ciara
reprezentacne_materialy_mtf

annual_report virtualne_prehliadky letaky_o_fakulte
bulletin_mtf narodna_cena_kvality ziadanka
welcome_mtf ppt_prezentacia katalog_propagacnych_materialov
dvd_fakulte    
 ciara
dianie_mtf kalendarium_podujati 25vyrocie_mtf dies_iovis_occurssus
udalosti_mesacne_prehlady aktuality  
konferencie navstevy  
clear    
 ciara
fotoportal_videozaznamy fotoportal videozaznamy_akcii rozhovory_v_mediach
fotogaleria portrety_osobnosti  
clear    
clear    
 ciara
reklamne_komunikacne_prostriedky katalog_reklamnych_predmetov komunikacne_prostriedky kosielky_na_gremia
katalog_reklamnych_textilii hlavickove_papiere  
ziadanka_zakupenie_textilii vizitky  
clear    
 ciara
alumni portal_absolventov profil_absolventa informacie_pre_absolventov
prodekan_alumni postery_bannery_alumni projekt_absolventi
uspesni_absolventi letak_alumni  
clear    
 ciara
multimedialne_vybavenie zoznam_vybavenia_pracoviska sposob_zapozicky_vybaveni sposob_zaznamenania_udalosti
clear    
clear    
clear