Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.
prodekanka pre rozvoj ľudských zdrojov

  • kvalifikačný rast
  • vzdelávanie akademických zamestnancov
  • podpora využitia práv duševného vlastníctva