Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Obsahom činnosti fakulty v oblasti vnútorného Public relations (PR) je:

  • profesionálne zušľachťovanie všetkých dôležitých vzťahov smerom k domácemu prostrediu SR a vnútornému prostrediu fakulty,
  • aktívna prezentácia, presadzovanie a harmonizácia všetkých významných záujmov fakulty v domácom prostredí,
  • tvorba pozitívneho imidžu fakulty.
  • organizačné zabezpečenie, alebo spolupráca pri zabezpečovaní podujatí fakulty
  • starostlivosť o slovenskú verziu web stránky fakulty
  • hľadanie a využitie možností prezentácie fakulty v médiách
  • monitoring diania v akademickom prostredí
  • tvorba reprezentačných materiálov o fakulte v slovenčine.