Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Obsahom činnosti fakulty v oblasti vonkajšieho Public relations (PR) je:

  • profesionálne zušľachťovanie všetkých dôležitých vzťahov smerom k verejnosti a zahraničiu,
  • aktívna prezentácia, presadzovanie a harmonizácia všetkých významných záujmov,
  • tvorba pozitívneho imidžu fakulty,
  • organizačné zabezpečenie, alebo spolupráca pri zabezpečovaní podujatí fakulty,
  • starostlivosť o anglickú web stránku fakulty,
  • hľadanie a využitie možností prezentácie fakulty v zahraničí,
  • výkonné činnosti ohľadom Alumni,
  • tvorba reprezentačných materiálov o fakulte v angličtine .