Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Oddelenie vedy a zahraničných vzťahov:

O Oddelení vedy a zahraničných vzťahov:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/vede-a-vyskume/kontakt-1.html?page_id=12504
http://www.mtf.stuba.sk/sk/vnutorne-a-zahranicne-vztahy/zahranicne-vztahy.html?page_id=11329

Tlačivá Oddelenia vedy a zahraničných vzťahoiv:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/tlaciva/odbor-poznatkoveho-manazmentu.html?page_id=2749

Aktuálne výzvy projektov:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/vede-a-vyskume/aktualne-vyzvy-projektov.html?page_id=12656

Pravidlá VEGA:
https://www.minedu.sk/data/att/1638.pdf

Štatút VEGA:       
https://www.minedu.sk/data/att/1635.pdf

Pravidlá KEGA:    
http://www.minedu.sk/data/att/1706.pdf

Štatút KEGA:             
http://www.minedu.sk/data/att/1705.pdf

Riešené projekty na MTF STU:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/vede-a-vyskume/riesene-projekty-mtf.html?page_id=11584

Mladý výskumník:
http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=191

Habilitácie a inaugurácie:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/vede-a-vyskume/habilitacie-a-inauguracie.html?page_id=3203

Úhrada konferenčného poplatku:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/tlaciva/odbor-poznatkoveho-manazmentu.html?page_id=2749

Štúdium v zahraničí:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/studium-v-zahranici.html?page_id=10328

Mobility študentov/informácie a pokyny:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/medzinarodnych-aktivitach/mobility-ucitelov-studentov-a-pracovnikov/mobility-studentov.html?page_id=9070

Erasmus+:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/medzinarodnych-aktivitach/mobility-ucitelov-studentov-a-pracovnikov/erasmus-dohody-mtf-stu.html?page_id=9385

  

Oddelenie Akademickej knižnice

O Akademickej knižnici:
http://www.kniznica.mtf.stuba.sk/

Aké knihy sa nachádzajú v knižnici:
http://www.kniznica.mtf.stuba.sk/katalogy-a-interne-zdroje/

Publikačná činnosť a ohlasy
http://www.kniznica.mtf.stuba.sk/publikacna-cinnost/

Impact factor časopisov:
http://www.kniznica.mtf.stuba.sk/impact-faktor-zoznamy-casopisov/

Web of Science (len z IP adries MTF STU):
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=U2cYi3Q3VkyPOnjrd7N&preferencesSaved=

Scopus (len z IP adries MTF STU):
https://www.scopus.com/

Master Journal List (len z IP adries MTF STU):
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

Inspec (len z IP adries MTF STU):
http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/Dokumenty/InspecJournalsList-March_2015_link.pdf

Databázy a virtuálna knižnica (svetové databázy):
http://www.kniznica.mtf.stuba.sk/elektronicke-zdroje/
http://www.stuba.sk/sk/zamestnancov/aktuality-a-informacie/virtualna-kniznica/elektronicke-informacne-zdroje.html?page_id=3832 

 

Oddelenie Vydavateľstva AlumniPress

O Vydavateľstve (vrátane štatútu edičnej činnosti a všetkej legislatívy):
http://www.mtf.stuba.sk/sk/odbory/odbor-poznatkoveho-manazmentu/vydavatelstvo-alumnipress.html?page_id=6913

elektronické skriptá:
https://is.stuba.sk/ - prístup len cez AIS

časopis Vedecké práce:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/vede-a-vyskume/casopis-vedecke-prace.html?page_id=5489

Internetový časopis Materials Sacience and Technology:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/internetovy-casopis.html?page_id=2450

EDIT - Portál publikovania:
http://opom.mtf.stuba.sk/

 

Oddelenie Public relations

O Oddelení Public relations:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/odbory/odbor-poznatkoveho-manazmentu/oddelenie-public-relations.html?page_id=6914

Virtuálne prehliadky:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/vnutorne-vztahy-a-public-relations/videozaznamy-z-udalosti-mtf-stu.html?page_id=8434

komunikačné prostriedky, vzory ppt, logo, hlavičkové papiere, vizitky:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/vnutorne-vztahy-a-public-relations/komunikacne-prostriedky.html?page_id=7607

dianie na MTF:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/kalendarium-akcii-mtf.html?page_id=8760

Technologické múzeum:
http://www.mtf.stuba.sk/sk/odbory/odbor-poznatkoveho-manazmentu/oddelenie-public-relations/muzeum-a-expozicie.html?page_id=11605