Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov
Druh mobility Počet študentov
Erasmus+ 0
NŠP SR 0
Free movers 2

Krajina pôvodu: Česká republika
Domáca univerzita: University of West Bohemia
Počet študentov: 1
Ústav na MTF: Ústav materiálov
Typ štúdia na MTF: Bc.
Forma štúdia na MTF: denná
Účel pobytu na Slovensku: Free movers
Pobyt na MTF v semestri: zimný semester 2015/2016 

Krajina pôvodu: Česká republika
Domáca univerzita: University of West Bohemia
Počet študentov: 1
Ústav na MTF: Ústav materiálov
Typ štúdia na MTF: PhD.
Forma štúdia na MTF: denná
Účel pobytu na Slovensku: Free movers
Pobyt na MTF v semestri: zimný semester 2015/2016