Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

Štatistika mobilít 2014-2017

Druh mobility

2014

2015

2016

2017

  • ERASMUS

 

 

 

 

Počet vycestovaných z MTF spolu

13

15

19

10

z toho počet vycestovaných študentov a doktorandov

10

12

12

6

z toho počet vycestovaných zamestnancov

3

3

7

4

Počet prijatých na MTF spolu

4

7

3

17

z toho počet prijatých študentov a doktorandov

2

2

0

9

z toho počet prijatých učiteľov a výskumníkov

2

5

3

8

Erasmus-počet vycestovaných a prijatých spolu

17

22

22

27

Počet prihlášok Erasmus

2

14

13

20

  • CEEPUS

 

 

 

 

Počet vytvorených sietí CEEPUS

18

18

17

18

Počet vycestovaných z MTF spolu

35

43

44

54

z toho počet vycestovaných študentov a doktorandov

12

18

11

8

z toho počet vycestovaných zamestnancov

23

25

33

46

Počet prijatých na MTF spolu

42

23

25

48

z toho počet prijatých doktorandov

12

3

5

5

z toho počet prijatých učiteľov a výskumníkov

30

20

20

43

CEEPUS-počet vycestovaných a prijatých spolu

77

66

77

102

  • INÉ PROGRAMY MOBILÍT

 

 

 

 

Počet vycestovaných z MTF spolu

10

2

1

1

z toho počet vycestovaných študentov a doktorandov

10

2

1

1

z toho počet vycestovaných zamestnancov

0

0

0

0

Počet prijatých na MTF spolu

7

6

3

2

    z toho počet prijatých študentov a doktorandov

3

3

1

1

    z toho počet prijatých učiteľov a výskumníkov

4

3

2

1

INÉ MOBILITY- počet vycestovaných a prijatých spolu

17

8

4

3

VŠETKY MOBILITY SPOLU (vycestovaní a prijatí)

111

96

103

132