Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

Erasmus+ učiteľské mobility

Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností a zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality pedagogickej praxe na univerzitách. Viac informácií o výučbe učiteľov v zahraničí nájdete tu.

 

Erasmus+ zamestnanecké mobility

Program ERASMUS+ umožňuje profesionálny rozvoj nepedagogickým zamestnancom univerzity realizáciou krátkodobých pobytov na zahraničných vysokoškolských inštitúciách a podnikoch v zahraničí. Podporuje získavanie a výmenu pracovných skúseností a umožňuje účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how. Výsledkom by mal byť odborný rast zamestnanca. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, krátke dočasné preloženie na zahraničnú inštitúciu a pod. Viac informácií o mobilite nepedagogických zamestnancov v zahraničí nájdete tu.