Prejsť na obsah
Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí

Dňa 15.4.2010 sa v priestoroch ÚVTE - Katedra tvárnenia uskutočnilo stretnutie s firmou Plasty Gabriel s.r.o. V rámci tohto stretnutia sa uskutočnila prezentácia simulačného softwaru CADMOULD 3D - F. Katedra tvárnenia uvažuje s nákupom tohto simulačného softwaru v rámci projektu AUTOPLAST a zvýšiť tak vzdelanostnú úroveň študentov v oblasti návrhu konštrukcie a spracovania plastov.