Prejsť na obsah
Projekty
PRODEKAN PRE ROZVOJ   PRODEKAN PRE VEDU A VÝSKUM

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

  • strategický rozvoj
  • informačné technológie
  • spolupráca s priemyslom
  • podnikateľská činnosť

Kontaktná adresa:

MTF STU Jána Bottu 25
917 24 Trnava

 

prof. Ing. Peter Šugár, PhD.

  • domáce projekty
  • koordinácia stretegických rozvojových projektov
  • vedecká rada

Kontaktná adresa:

MTF STU Jána Bottu 25
917 24 Trnava

PRODEKAN PRE ZAHRANIČNÉ VZŤAHY A MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. od 1.11.2021 zastupuje agendu zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov dekan fakulty

  • koordinácia podávania a riešenia medzinároných projektov
  • zahraničné vzťahy

Kontaktná adresa:

MTF STU Jána Bottu 25
917 24 Trnava