Prejsť na obsah
Projekty
PRODEKAN PRE ROZVOJ   PRODEKAN PRE VEDU A VÝSKUM

doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.

  • rozvoj
  • informačné technológie
  • transfer know how
  • prognostika

Kontaktná adresa:

MTF STU Paulínska 16
917 24 Trnava
mob. : +421 918 600 182
tel. : +421 906 068 174
fax : +421 906 068 299

pokorny

 

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

  • vedeckovýskumná činnosť 
  • kvalifikačný rast akademikov

Kontaktná adresa:

MTF STU Paulínska 16
917 24 Trnava
mob. : +421 918 646 050
tel. : +421 906 068 126
fax : +421 906 068 299

cambal

PRODEKANKA PRE ZAHRANIČNÉ PROJEKTY

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

  • zahraničné projekty

Kontaktná adresa:

MTF STU Paulínska 16
917 24 Trnava
mob. : +421 905 648 382
tel. : +421 906 068 163
fax : +421 906 068 299

caganova