Prejsť na obsah
sociálne veci študentov

Študenti vysokých škôl môžu poberať sociálne štipendium v prípade nepriaznivých sociálnych podmienok v rodine. Priznanie a poberanie sociálneho štipendia upravuje "Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov."

Tlačivo Žiadosť o poskytnutie sociálneho štipendia si študent môže prevziať na študijnom oddelení – Referát sociálnych vecí študentov v čase stránkových hodín – prízemie, č. d. 21, J. Bottu 25, Trnava.

Kontakt:

Renáta Cuninková

Študijné oddelenie MTF STU Trnava
J. Bottu 25, 917 24 Trnava

Kontakt:   +421 918 646 009

STRÁNKOVÉ HODINY:

PONDELOK :  

13.00 - 15.00 hod.

UTOROK :

8.00 - 12.00 hod.

STREDA : 

8.00 - 12.00 hod.

ŠTVRTOK :

8.00 - 11.00 hod.

13.00 - 15.00 hod.

PIATOK:

nestránkový deň


Prodekan pre vzdelávanie a sociálne záležitosti študentov všetkých stupňov štúdia:

doc. Ing. Roman Čička, PhD.

 

Legislatíva k priznaniu sociálneho štipendia

Od 1. 9. 2014 nadobúda účinnosť Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 157/2014 Z.z. zo dňa 5. júna 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov Znenie právneho predpisu je zverejnené na stránke: http://www.stuba.sk/sk/studentov/legislativa/socialne-stipendium.html?page_id=6663

Vyhlášky sú prístupné aj na www.zbierka.sk a zverejnené na vývesných tabuliach pri študijnom oddelení na Paulínskej ul.

Zodpovedný pracovník: Renáta Ivančíková