Prejsť na obsah
sociálne veci študentov

Dorastová lekárka

MUDr. Ľubica ĎURKOVÁ

zdravotná sestra – Vlasta Parajková

Kontakt:

ústredňa: +421 335 953 111, kl. 233

priama linka: +421 335 953 234

Ordinačné hodiny: 10.00 hod. - 12.00 hod.

Zdravotné stredisko: Poliklinika Družba, Starohájska 2, Trnava

V prípade záujmu o ošetrenie u dorastovej lekárky počas doby štúdia na fakulte je nevyhnutné, aby si študent priniesol svoju zdravotnú dokumentáciu a zaevidoval sa v ambulancii.

 

Stomatologická ambulancia

MUDr. Jarmila Funtíková

Kontakt: +421 335 349 281 kl. 125

zdravotná sestra - Naďa Jakubcová

Ordinačné hodiny:

DEŇ

OD

DO

Pondelok

08.00 hod.

14,00 hod.

Streda

08.00 hod.

18.00 hod.

Piatok

08.00 hod.

12.00 hod.

Platby cez zdravotné poisťovne s doplatkom za nadštandardný materiál podľa požiadavky pacienta. Preventívne prehliadky u stomatológa je študent povinný absolvovať v mieste svojho trvalého bydliska.

Zdravotné stredisko: SOU, ul. Ferka Urbánka č. 19, Trnava