Prejsť na obsah
sociálne veci študentov

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Ľubica ĎURKOVÁ

Kontakt:

priama linka: +421 335 953 234

ústredňa: +421 335 953 111, kl. 233

Adresa: Poliklinika Družba, Starohájska 2, Trnava

 

Ordinačné hodiny: 10.00 hod. - 12.00 hod.

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok

07.30 – 12.00 hod.

12.00 - 15.00 hod.

Utorok

07.30 – 12.00 hod.

12.00 - 16.00 hod.

Streda

07.30 – 12.00 hod.

12.00 - 15.00 hod.

Štvrtok

07.30 – 12.00 hod.

12.00 - 14.00 hod.

Piatok

07.30 – 12.00 hod.

12.00 - 15.00 hod.

Elektronická objednávka na vyšetrenie

V prípade záujmu o ošetrenie u dorastovej lekárky počas doby štúdia na fakulte je nevyhnutné, aby si študent priniesol svoju zdravotnú dokumentáciu a zaevidoval sa v ambulancii.

 

Stomatologická ambulancia

MUDr. Jarmila Funtíková

Kontakt: +421 335 349 281 kl. 125

Adresa:  SOU, ul. Ferka Urbánka č. 19, Trnava

 

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok

08.00 – 14.00 hod.

Streda

08.00 – 12.00 hod.

14.00 - 18.00 hod.

Piatok

08.00 – 12.00 hod.

Ordinačné hodiny:

Platby cez zdravotné poisťovne s doplatkom za nadštandardný materiál podľa požiadavky pacienta. Preventívne prehliadky u stomatológa je študent povinný absolvovať v mieste svojho trvalého bydliska.