Prejsť na obsah
Študenti

Akreditované študijné programy na I. stupni štúdia  

 1. Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

 2. Integrovaná bezpečnosť

 3. Materiálové inžinierstvo

 4. Mechatronika v technologických zariadeniach

 5. Počítačová podpora výrobných technológií

 6. Priemyselné manažérstvo

  - modul Priemyselné manažérstvo

  - modul Personálna práca v priemyselnom podniku

  - modul Kvalita produkcie

 7. Výrobné technológie

  - modul Výrobné technológie

  - modul Výrobné technológie a výrobný manažment

 8. Výrobné zariadenia a systémy

Zoznam študijných programov platí od akademického roku 2021/2022.