Prejsť na obsah
Študenti

Absolvent získal ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v inžinierskej profesii zaoberajúcej sa výrobou strojárskych výrobkov s dôrazom na využívanie najnovších technológií z oblasti trieskového i beztrieskového obrábania a z oblasti montáže strojárskych výrobkov. Rozumie celej problematike spojenej so vznikom výrobku s vlastnosťami po procesoch obrábania a pri ich montáži do väčších celkov. Má hlboké teoretické znalosti v oblasti výrobných technológií (obrábanie, zváranie, tvárnenie, zlievanie, montáž), materiálov, nástrojov a prípravkov, dostatočné znalosti o uplatnení výrobných strojov a zariadení, podporené o vedomosti z oblasti CAx technológií.

Uplatnenie absolventa

Nájde uplatnenie ako technológ výroby, technológ nástrojár, technológ CNC techniky, technológ na úsekoch montáže.

Garant:

prof. Ing. Peter Šugár, CSc., peter.sugar@stuba.sk

Študijný poradca:

doc. Ing. Augustín Görög, PhD., augustin.gorog@stuba.sk