Prejsť na obsah
Študenti

Absolvent získal ucelené poznatky o technologických procesoch prípravy tekutého kovu, výrobe zlievarenskej formy pre priemyselné a umelecké odliatky s vysokou presnosťou a kvalitou povrchu. Má teoretické znalosti z oblasti metalurgie zlievarenských materiálov, procesov, navrhovania tvaru odliatkov, procesov výroby foriem, odlievania a apretúry odliatkov. Je schopný aktívne pracovať s výpočtovou technikou so softvérmi určenými na simuláciu zlievarenských procesov, počítačové navrhovanie tvaru odliatkov, predikciu vlastností odliatkov a v technickej príprave výroby. Je schopný samostatne navrhovať technologické postupy a po odbornej a organizačnej stránke riadiť výrobu v zlievarenských produkčných a obslužných pracoviskách.

Uplatnenie absolventa

Nájde uplatnenie vo verejnom aj v súkromnom sektore, uplatní sa vo výskume, na konštrukčných a projektových pracoviskách.

Garant:

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc., alexander.caus@stuba.sk

Študijný poradca:

doc. Ing. Matej Beznák, CSc., matej.beznak@stuba.sk