Prejsť na obsah
Študenti

Absolvent je schopný komplexne posúdiť výber materiálov, technologickosť a moderné progresívne poňatie produktov, ktoré sa budú realizovať  zváraním, delením a inými technológiami spájania. Rozšíril si vedomosti o využití výpočtovej techniky a počítačovej simulácie najmä v oblasti teplotných procesov za účelom minimalizácie degradácie navrhnutých materiálov. Je schopný obhájiť bezpečnostné hľadiská a dať fundované podklady pre ekonomické zhodnotenie výrobku.

Uplatnenie absolventa

Nájde uplatnenie v špičkovej priemyselnej výrobe, vo výskume, na univerzitách technického   zamerania doma a v zahraničí, v riadiacich funkciách v oblastiach využívajúcich znalosti o  materiáloch a ich ďalšom progresívnom technologickom spracovaní.

Garant:

prof. Ing. Milan Marônek, PhD., milan.maronek@stuba.sk

Študijný poradca:

doc. Ing. Roman Koleňák, PhD., IWE, , roman.kolenak@stuba.sk