Prejsť na obsah
Študenti

Akreditované študijné programy na III. stupni štúdia  

  1. Automatizácia a informatizácia procesov

  2. Integrovaná bezpečnosť

  3. Personálna práca v priemyselnom podniku

  4. Priemyselné manažérstvo

  5. Progresívne materiály a materiálový dizajn

  6. Strojárske technológie a materiály

  7. Výrobné zariadenia a systémy

 

Študenti prijatí na externú formu štúdia v ak. roku 2015/2016 študujú podľa študijných plánov novej akreditácie. Študenti prijatí na externú formu štúdia pred 1. 9. 2015 študujú podľa pôvodných študijných plánov na študijných programoch podľa predchádzajúcej akreditácie.

Štúdium realizované iba v anglickom jazyku je spoplatené v zmysle predpisov v dennej aj v externej forme štúdia, pozri  v časti poplatky a školné.