Prejsť na obsah
Študenti

Akreditované študijné programy na III. stupni štúdia  

  1. Automatizácia a informatizácia procesov

  2. Integrovaná bezpečnosť

  3. Modelovanie a simulácia procesov
  4. Personálna práca v priemyselnom podniku

  5. Priemyselné manažérstvo

  6. Progresívne materiály a materiálový dizajn

  7. Strojárske technológie a materiály

  8. Výrobné zariadenia a systémy

 

Štúdium realizované iba v anglickom jazyku je spoplatené v zmysle predpisov v dennej aj v externej forme štúdia, pozri  v časti poplatky a školné.