Prejsť na obsah
Študenti

Akreditované študijné programy na III. stupni štúdia  

  1. Automatizácia a informatizácia procesov

  2. Integrovaná bezpečnosť

  3. Priemyselné manažérstvo

    - modul Priemyselné manažérstvo

    - modul Personálna práca v priemyselnom podniku

  4. Progresívne materiály a materiálový dizajn

  5. Strojárske technológie a materiály

 

Zoznam študijných programov platí od akademického roku 2021/2022.

 

Štúdium na doktorandskom stupni môže prebiehať v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Za štúdium uskutočňované iba v anglickom jazyku v dennej, aj v externej forme štúdia sa platí školné v zmysle predpisov, pozri smernica o školnom.