Prejsť na obsah
Študenti

Študent je povinný počas štúdia:

  • vložiť, kontrolovať a v prípade zmeny aktualizovať číslo účtu v AIS.  Za vloženie údajov do AIS si zodpovedá študent. Ak bude mať študent nárok na priznanie štipendia a číslo účtu nezadá do AIS, štipendium mu nebude vyplatené (Štipendijný poriadok STU).
  • priebežne čistiť priečinky v poštovej schránke v AIS, vrátane koša. Z dôvodu preplneného poštového priečinka sa odoslaná pošta vráti ako nedoručená. Cez nastavenie je možnosť nastavenia niektorých vlastností poštového účtu. Nesplnenie si povinností z dôvodu nedoručiteľnosti informácii nebudú študentovi ospravedlnené.