Prejsť na obsah
Študenti

Upozorňujeme študentov fakulty:

  • Je nevyhnutné si priebežne čistiť priečinky v poštovej schránke v AIS (vrátane koša). Odoslaná pošta sa častokrát vráti ako nedoručiteľná z dôvodu preplnenej schránky.
  • Nesplnenie si povinností z dôvodu nedoručiteľnosti informácii nebudú študentovi ospravedlnené.
  • Je nevyhnutné si aktualizovať číslo účtu v AIS v prípade zmeny. Študent je povinný zadať do AIS číslo účtu v zmysle predpisov a je zodpovedný za správnosť a aktuálnosť údajov.