Prejsť na obsah
Študenti

Oznamujeme zamestnancom, že v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, s účinnosťou od 1. novembra 2018 poveril funkciou zmocnenkyne pre kvalitu doc. Ing. Alenu Paulikovu, PhD.

Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie jej želáme veľa úspechov.

Jaroslava Ďurišová