Prejsť na obsah
Študenti

Ak sa rozhodnete prerušiť štúdium, podmienky na prerušenie štúdia nájdete v článku 21 Študijného poriadku STU.

ŽIADOSŤ sa odovzdá na podateľni fakulty.