Prejsť na obsah
Študenti

Rozvrh bude zverejnený v informačnom systéme fakulty v aplikáciách:

Portál študenta – Osobný rozvrh študenta, alebo

Portál verejných informácií – Rozvrhy.

Doplňujúce informácie k rozvrhom budú zverejnené v aktualitách pre študenta na web stránke.