Prejsť na obsah
Študenti

Po skončení aktuálneho akademického roka bude pre študentov, ktorí splnili podmienky na pokračovanie v štúdiu prístupný na určité obdobie AIS na elektronický zápis predmetov do nasledujúceho ak. roka. Informácia bude zverejnená na web stránke fakulty v aktualitách. Študent je povinný uskutočniť e-zápis v čase, kedy je AIS otvorený.