Prejsť na obsah
Študenti

Ak sa rozhodnete zmeniť študijný program, alebo zmeniť metódu štúdia, podmienky na zmenu nájdete v článku 20  Študijného poriadku STU.

ŽIADOSŤ sa odovzdá na podateľni fakulty.