Prejsť na obsah
tlačivá

Údaje ako tel., fax, email, adresa v päte dokumentu sú v nasledujúcich šablónach informatívne!
Preto si ich po stiahnutí hlavičkového papiera opravte a znova uložte s koncovkou .dot (šablóna).

Ústavy:

Ústav materiálov (english)
Ústav výrobných technológií (english)
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (english)
Ústav integrovanej bezpečnosti (english)
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (english)
Ústav výskumu progresívnych technológií (english)

 

Odbory:

Odbor komunikačných a informačných systémov (english)
Odbor poznatkového manažmentu (english)

 

Oddelenia v rámci odborov:

Oddelenie akademickej knižnice (english)
Oddelenie Public Relation (english)
Oddelenie vydavateľstva Alumnipress (english)
Oddelenie vedy a výskumu (english)
Oddelenie systémovej a technickej obsluhy (english)
Oddelenie prevádzky informačných systémov (english)
Oddelenie rozvoja ľudských zdrojov a inovácií (english)

 

Samostatné oddelenia:

Študijné oddelenie (english)
Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí (english)
Oddelenie projektov štrukturálnych fondov (english)
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov (english)
Ekonomické oddelenie (english)
Oddelenie prevádzky (english)
Oddelenie verejného obstarávania (english)

 

Iné pedagogické pracoviská

Výučbové stredisko Dubnica nad Váhom (english)
Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (english)

  

Iné výskumné a vývojové pracoviská

SlovakION (english)
Centrum excelentnosti 5-osového obrábania (english)
Centrum excelentnosti vývoja a aplikácií progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov (english)
Univerzitný vedecký park Campus Bottova (english)

 

Účelové zariadenie:

Študentský domov a jedáleň M. Uhra (english)