Prejsť na obsah
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

riaditeľ ústavu

prof. Ing. Pavel Važan, PhD.

1. zástupca riaditeľa ústavu

zástupca riaditeľa pre medzinárodné projekty

doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.

zástupca riaditeľa ústavu pre pedagogickú činnosť

doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.

zástupkyňa riaditeľa pre vedeckovýskumnú činnosť

doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.

sekretariát UIAM

Emília Minarčíková

 

Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Katedra priemyselnej automatizácie

Katedra informačných a riadiacich systémov

Katedra aplikovanej matematiky

doc. Ing. Milan Naď, CSc. – vedúci katedry

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. – vedúci katedry

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. – vedúci katedry

doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. – vedúci katedry

Členovia oddelení

Ing. Eva Babalová, PhD.

Ing. Dmitrii Borkin

Mgr. Zuzana Červeňanská

RNDr. Marcel Abas, PhD.

doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.

Ing. Gabriel Gašpar, PhD.

Ing. Juraj Ďuďák, PhD.

PaedDr. Janette Kotianová, PhD.                          

Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.

Ing. Augustín Gese, CSc. – hosť. prof.

prof. Dr. Ing. Peter Husar

Mgr. Vladimír Liška, PhD.                                   

Ing. Štefan Hajdu, PhD.

Ing. Igor Halenár, PhD.

Ing. Miriam Iringová, PhD.

RNDr. Iveta Markechová, CSc.                     

Ing. Lenka Kolíková, PhD.

Ing. Dušan Horváth, PhD.

Ing. Michal Kebísek, PhD.

RNDr. Renáta Masárová, PhD.                    

Ing. Helena Kraváriková, PhD.

Ing. Martin Juhás, PhD.

Ing. Gabriela Križanová, PhD.

doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.                  

Ing. Eva Labašová, PhD.

Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.

doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.               

Ing. Tibor Nánási, CSc.

doc. Ing. Michal Kopček, PhD.

Ing. Lukáš Špendla, PhD.

Mgr. Hana Stúpalová, PhD.                                     

Ing. Jarmila Oravcová, PhD.

Ing. Martin Németh, PhD.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

RNDr. Mária Tóthová, PhD.

Ing. Eva Riečičiarová, PhD.

Ing. Andrea Némethová, PhD.

doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.

 

Ing. Ladislav Rolník,PhD.

Ing. Eduard Nemlaha, PhD.

prof. Ing. Pavel Važan, PhD.

 

doc. Ing. Daniel Švrček, PhD.

Ing. Martin Neštický, PhD.