Prejsť na obsah
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Bakalárske štúdium

Študijný program:

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia:

  

Inžinierske štúdium

Študijný program:

Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Štátne záverečné skúšky inžinierskeho štúdia: