Prejsť na obsah
Ústav materiálov

Ústav materiálov MTF STU bol založený dňa 1. januára 2007 spojením troch pôvodných katedier do väčšieho celku, čím sa vytvorili kvalitatívne lepšie možnosti pre vedecko-výskumnú činnosť a medzinárodnú spoluprácu.

Ústav zabezpečuje výučbu materiálovo a fyzikálne orientovaných predmetov na MTF. Na bakalárskom stupni štúdia garantuje študijný program Materiálové inžinierstvo, na inžinierskom a doktorandskom stupni garantuje študijné programy Materiálové inžinierstvo, Spracovanie a aplikácia nekovov, ako aj Surface Engineering of Advanced Materials.

Výskumná a expertízna činnosť ústavu je zameraná na kryštalizáciu kovov a zliatin, nástrojové materiály a zliatiny na báze niklu, práškovú metalurgiu, bio-kompatibilné materiály, nehrdzavejúce ocele, ocele pre energetický priemysel, zvariteľnosť ocelí, magnetické materiály, tepelné spracovanie a povrchové úpravy materiálov, komplexné kovové zliatiny, inžinierstvo hraníc zŕn, ako aj keramické a plastické materiály.

Ústav momentálne disponuje siedmimi laboratóriami, v ktorých sú dostupné viaceré moderné experimentálne zariadenia (napr. vysokorozlišovací transmisný elektrónový mikroskop Philips CM300, rtg. difraktometer Philips PW 1710, Diferenciálny skenovací Kalorimeter Perkin Elmer). Vo výskumnej aj pedagogickej oblasti úzko spolupracuje s domácimi aj zahraničnými subjektmi. Je súčasťou širokej siete spolupracujúcich zahraničných pracovísk z akademickej ako aj komerčnej sféry, ktoré vytvárajú možnosti pre výmenu študentov a pracovníkov ústavu, čo prispieva k ich dynamickejšiemu odbornému rastu. Medzi najvýznamnejšie akademické spolupracujúce organizácie ústavu patria Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden (Nemecko), Institute Jožef Stefan, Ljubljana (Slovinsko), Vienna University of Technology (Rakúsko), Research Center Dresden-Rossendorf (Nemecko), Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno (Česká republika), Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana (Slovinsko), a viaceré slovenské univerzity a ústavy SAV. Zo zahraničných výrobných partnerov sú najznámejší partneri Bekaert SA, Böhter - Edelstahl a Branson div. Emerson.

V oblasti spolupráce s priemyselnou praxou má ústav dlhodobé kontakty s regionálnymi podnikmi ako INA SKALICA, spol. s r.o. Skalica; VUJE, a.s. Jaslovské Bohunice; ZF Sachs Slovakia, a.s., Trnava; Zlievareň, a.s., Trnava; HKS Forge s.r.o Trnava; MANZ, a.s.  Nové Mesto nad Váhom; SONY Slovakia, Nitra; Samsung Electronics Slovakia, Galanta, Voderady; Faurecia Trnava; PSA Peugeot Citroen, Trnava; Noble International, spol. s r.o. Senica; TRW Steering System Slovakia spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom; Hella Lighting Slovakia, Kočovce; Kinex-KLF, a.s.,  Kysucké Nové Mesto; PSL, a.s. Považská Bystrica; EMO, a.s. Mochovce; Johns Manville, a.s. Trnava; Sauer Danfoss, a.s.,  Považská Bystrica; ŽOS a.s., Trnava; PFS, a.s.,  Brezová pod Bradlom; Kompozitum Topoľčany; Fremach, Trnava; Slovalco, a.s. Žiar nad Hronom; IMS Kupa, a.s. Nováky.