Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia študijného programu „Kvalita produkcie" sa uskutočnia v termíne 25. - 26. 6. 2012.

Bakalárske štátne skúšky:

Viac informácií: Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.