Prejsť na obsah
Vedenie

 

Dekan:

 


prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

tel: +421 918 646 050

e-mail: dekan.mtf@stuba.sk

 

 

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
1. prodekan

 • strategický rozvoj
 • informačné technológie
 • spolupráca s priemyslom
 • podnikateľská činnosť

 

doc. Ing. Roman Čička, PhD.
prodekan pre vzdelávanie

 • štúdium v 1., 2. a 3. stupni štúdia
 • akreditácia študijných programov
 • kvalita vzdelávania

 

doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.
prodekanka pre rozvoj ľudských zdrojov

 • kvalifikačný rast
 • vzdelávanie akademických zamestnancov
 • podpora využitia práv duševného vlastníctva

 

 

doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. uvoľnený z funkcie prodekana k 3.11.2021
prodekan pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty

 • koordinácia podávania a riešenia medzinárodných projektov
 • zahraničné vzťahy

 

prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
prodekan pre vedu a výskum

 • domáce projekty
 • koordinácia strategických rozvojových projektov
 • vedecká rada

 

Ing. Alica Tibenská
tajomníčka