Prejsť na obsah
Vnútorné a zahraničné vzťahy

ODDELENIE PUBLIC RELATIONS
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.

prodekanka pre rozvoj ľudských zdrojov a PR

 

vedúca oddelenia:
PaedDr. Daša Zifčáková
tel. : +421 906 068 kl. 384
        
+421 918 646 034
zifcakova