Prejsť na obsah
Vnútorné a zahraničné vzťahy
PERSONÁLNE ODDELENIE
   
vedúca oddelenia:  
Ing. Jaroslava Ďurišová   prof. Ing. Milan Marônek, CSc
tel. : +421 906 068 kl. 120

+421 918 646 017
durisova    tel. : +421 906 068 kl. 192
       
+421 918 600 176
maronek