Prejsť na obsah
Vnútorné a zahraničné vzťahy

Najlepšia dizeračná práca za rok 2017:

 • ocenenie nebolo udelené

Najlepšia dizeračná práca za rok 2016:

 • ocenenie nebolo udelené

Najlepšia dizeračná práca za rok 2015:

 • Ing. Natália Horňáková,
 • Ing. Hana Kobetičová,
 • Ing. Marcel Kuruc,
 • Ing. Martin Neštický

Najlepšia dizeračná práca za rok 2014:

 • Alica Bartošová, Ing. PhD. 
 • Delgado Sobrino Daynier Rolando, Ing. PhD.
 • Michaela Samardžiová, Ing. PhD.

Najlepšia dizeračná práca za rok 2013:

 • Ing. Martin Sahul, PhD.: Štúdium štruktúry a vlastností vysokotvrdých povlakov pomocou moderných difrakčných techník
 • Ing. Vladimír Šimna, PhD.: Klasifikácia strojárskych súčiastok z pohľadu ich výroby na CNC strojoch
 • Ing.Vanessa Prajová, PhD.: Návrh implementácie integrovanej marketingovej komunikácie ako nástroja konkurencieschopnosti organizácie
 • Ing.Dominika Jurovatá, PhD.: Získavanie znalostí pre plánovanie a riadenie výrobných procesov

Najlepšia dizertačná práca za r. 2012:

 • Ing. Tomáš Škulavík, PhD. (Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky): Fuzzy riadenie robotického ramena
 • Ing. Ivona Černičková, PhD. (Ústav materiálov) : Štúdium štruktúry a fázovej rovnováhy v hliníkových komplexných kovových zliatinách
 • Ing. Jana Samáková, PhD. (Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality): Návrh metodiky riadenia projektovej komunikácie ako nástroj zvyšovania kvality projektov v priemyselných podnikoch na Slovensku
 • Ing. Marek Zvončan, PhD. (Ústav výrobných technológií): Research on edgechipping in rotary ultrasonic machining.

Najlepšia dizertačná práca za rok 2011

 • Ing. Beňo Rastislav, PhD.
 • Ing. Fiala Jozef, PhD.
 • Ing. Kopček Michal, PhD.

Najlepšia dizertačná práca za rok 2010

 • Ing. Jozef Bárta, PhD. - Zváranie špeciálne upravených tenkých oceľových plechov
 • Ing. Juraj Drahňovský, PhD. - Návrh zdokonalenia implementácie a aplikácie TPM so zameraním na udržateľnosť výroby v priemyselných podnikoch v SR
 • Ing. Jana Urdziková, PhD. - Návrh metodiky pre zlepšenie úrovne manažérstva reklamácií v organizáciách na Slovensku
 • Ing. Michal Kebísek, PhD. - Využitie dolovania dát v riadení výrobných procesov
 • Ing. Ďuriš Rastislav, PhD. - Riešenie nelineárnych úloh s úplnými maticami tuhosti.

Najlepšia dizertačná práca za rok 2009

 • Ing. Jana Moravčíková, PhD.:  Nepriame metódy merania  a ich aplikácia vo výrobnej praxi
 • Ing. Maximilián Strémy, PhD.: Kombinované diskrétne dynamické systémy.
 • Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.: Návrh metodiky pre zlepšenie zrelosti projektového riadenia v priemyselných podnikoch v SR