Prejsť na obsah
Vnútorné a zahraničné vzťahy

Najlepšia publikácia za r 2017:

 • ocenenie nebolo udelené

Najlepšia publikácia za r 2016:

 • prof. Ing. Alexander ČAUS, DrSc.
 • Ing. Marián DRIENOVSKÝ, PhD.
 • doc. Mgr. Robert  VRÁBEĽ, PhD.
 • Ing. Eva MICHALCOVÁ
 • Ing. Igor KOSTOLNÝ
 • Ing. Peter BERČÍK

Najlepšia publikácia za r 2015:

 • Ing. Roman Koleňák, PhD.
 • doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
 • doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
 • prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
 • Ing. Jozef Ertel,
 • Ing. Igor Kostolný,
 • Ing. Jana Ptačinová,
 • Ing. Zuzana Šutová

Najlepšia publikácia za r 2014:

 • Ing. et Ing. Pavel Bílek
 • Ing. Marcel Kuracina
 • Ing. Martin Neštický

Najlepšia publikácia za r 2013:

 • Palcut, Marián - Priputen, Pavol - Kusý, Martin - Janovec, Jozef :  Corrosion behaviour of Al-29at%Co alloy in aqueous NaCl. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus.
  In: Corrosion Science. - ISSN 0010-938X. - Vol. 75 (2013), s. 461-466
  Impact Factor časopisu Corrosion Science je 3,615.

Najlepšia publikácia za rok 2012:

 • Doc. Ing. Martin Kusý, PhD. (Ústav materiálov) – doc. RNDr. Mária Behúlová, PhD. (Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky) – prof. Ing. Peter Grgač, PhD. (Ústav materiálov) : Influence of the thermal history of a particle during atomization on the morphology of carbides in a hypereutectic iron based alloy. In: Journal of Alloys and Compounds.. - Vol. 536 (2012), s. 541-545

Najkvalitnejšia publikácia na MTF STU 2011:

 • Ing. Hodúlová, Erika, PhD.
 • Mgr. Palcút Marián, PhD.
 • Ing. Lechovič Emil, PhD.
 • Ing. Šimeková Beáta, PhD.
 • Prof. Ing. Ulrich Koloman PhD.

Najkvalitnejšia publikácia na MTF STU za rok 2010:

 • Prof. RNDr. Miroslav Urban DrSc.